Je winkelmandje is nog leeg.
Dienstverlening > De Studiebol > Bijles

Bijles

Over bijles

huiswerk begeleiding Op afspraak

Bijlessen worden enkel op afspraak gegeven.

Voor bijna alle vakken

De Studiebol geeft bijles in bijna alle vakken. De vakken waarin geen bijles in gegeven wordt zijn Frans en Duits voor de bovenbouw. Ook worden er bijlessen gegeven voor de basisschool leerlingen in bijvoorbeeld begrijpend lezen, rekenen, spelling of taal. 

Interesse?

Neem vrijblijvend contact op.

 

Mocht je behoefte hebben aan één op één uitleg over dat ene lastige vak, bijvoorbeeld scheikunde, dan kan je buiten de studiebegeleidingsuren een uur bijles aanvragen. Hierin worden al jouw vragen beantwoord.

Het verschil met huiswerkbegeleiding is dat dit echt een individueel uur is, speciaal voor de leerling met veel vragen over een of twee vakken.

Er wordt ook bijles gegeven in de Engelse taal. Dit kan zowel voor middelbare scholieren als voor volwassenen. Deze bijlessen zijn volledig op maat. De Studiebol heeft geruime ervaring in Engels les geven aan volwassenen.

Door gerichte aandacht op hoe de leerling moet groeien, is het effect van een bijles al snel merkbaar. Echter zien we dat dit voor bepaalde vakken beter werkt dan voor andere vakken. De 'doe-vakken' worden meestal beter geoefend tijdens huiswerkbegeleiding. Bassischool leerlingen komen enkel in aanmerking voor bijles, omdat deze leerlingen te weinig huiswerk hebben voor huiswerkbegeleiding. Het effect van bijles bij basisschoolleerlingen is erg groot, door de juiste aandacht en aanpak van de Studiebol.


Openingstijden

  • Alleen op afspraak -