Shoppen

Nieuwtjes

Doorzoek aanbod

Partijen tekenen convenant voor levendig en duurzaam centrum

Op maandag 20 januari tekenen zes partijen een convenant voor een levendig en toekomstbestendig centrum van Spijkenisse. De gemeente Nissewaard wil samen met de vastgoedeigenaren in het centrum Stad en Land Vastgoed, Manhave Spijkenisse, Vivesta Groep, Arc Real Estate Partners en met de stichting BIZ Stadscentrum Spijkenisse meer publiek binden en enthousiast maken voor een bezoek aan het centrum.

Compact centrum

De gemeente en de Stichting BIZ Stadscentrum Spijkenisse hebben de ambitie het centrum nog meer  het kloppend hart van Spijkenisse te maken. Een van de ontwikkelingen die daartoe  moet leiden is de vorming van een compacter centrum met meer samenhang. Het besluit om op termijn detailhandel op het Kolkplein naar het centrum te verplaatsen en in plaats daarvan woningen te bouwen is daar een voorbeeld van. Daardoor wordt het centrum aantrekkelijker voor inwoners, bezoekers en ondernemers. Het centrum van Spijkenisse wordt dan niet alleen de place to buy, maar nog meer een place to be. Samenwerking met ondernemers en vastgoedeigenaren is daarbij essentieel.

Convenant

Daarom wordt er een convenant ondertekend tussen de Stichting BIZ stadscentrum, betrokken vastgoedeigenaren en de gemeente Nissewaard. Wethouder Léon Soeterboek onderstreept het belang van het convenant: “Alleen door met elkaar samen te werken, kunnen we onze gezamenlijke ambities waarmaken. Iedereen heeft daarbij z’n taak en rol, maar met name de ondernemers in het centrum zijn daarbij een essentiële schakel in het geheel. De ondertekening van dit convenant en de concrete maatregelen die daaruit voortvloeien, moeten resulteren in een economische goed functionerend, levendig en toekomstbestendig compacter stadscentrum.” Ook voorzitter Ad Dekkers van het BIZ stadscentrum is blij met de samenwerking: “We hebben elkaar bij de plannen in het centrum nu eenmaal keihard nodig. Het is goed om te zien dat we als BIZ stadscentrum daar zo’n prominente rol bij kunnen spelen.” 

Meerjarenvisie

De maatregelen zijn terug te voeren op de herijking van de Meerjarenvisie Stadscentrum Spijkenisse die de gemeenteraad in 2018 heeft vastgesteld. Deze visie voorziet in diverse maatregelen om o.a. de retail in het centrum van Spijkenisse te versterken. Ook de verbetering van de kwaliteit van de buitenruimte in het centrum is een van de maatregelen uit de genoemde herijking. Zo werd in november de 1e fase van het project meer groen en bomen opgeleverd, waarbij nieuwe plantenbakken en nieuwe beplanting in het centrum werden geplaatst. In dit convenant leggen verschillende partijen onderling nadere afspraken vast over hoe en door wie de diverse vervolgmaatregelen worden genomen.

Ontdek het stadshart

Wat wil je gaan doen?

Even een drankje doen? Uitgebreid dineren? Cultuur snuiven of lekker stappen? Ontdek wat er te zien en beleven is in het Stadshart van Spijkenisse.